Artikelindex

Reeks Richard Wagners prozageschriften

Hoewel componist Richard Wagner (1813-1883) aanvankelijk schrijver had willen worden, maar toch koos voor een bestaan als musicus-componist, is hij zijn hele leven deze professies door elkaar blijven beoefenen en kon hij van beide niet los komen.Hij wilde verder gaan waar zijn idolen Shakespeare en Beethoven waren gestopt.De extraverte Wagner uitte zich zowel in gedrag, woord als geschrift expansief, welhaast exhibitionistisch. Hij bezat een sterke ‘Mitteilungsdrang’. 

Behalve zijn muziekdrama’s en andere composities heeft hij dientengevolge een uitgebreid essayistisch oeuvre bij elkaar geschreven en een onmetelijke correspondentie gevoerd. Daarin formuleert hij niet alleen zijn denkbeelden over kunst, theater, muziek en maatschappij, maar schrijft hij ook over zijn eigen werkstukken.  

De omvangrijke prozageschriften van Richard Wagner komen nu voor de eerste keer, zelfs nagenoeg integraal, in het Nederlands beschikbaar. 

De zeer geprezen vertalingen, de hoogwaardige inleidingen en het uitgebreide notenapparaat zijn verzorgd door Dr. Philip Westbroek, als filosoof en slavist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De gehele reeks is verschenen bij Uitgeverij IJzer in Utrecht.

Het bijzondere aan deze Westbroek/IJzer-vertalingen is dat

  • het een zeer nauwkeurige, tekstgetrouwe, vertaling c.q. hertaling is, naar begrijpelijk Nederlands;
  • alle van belang zijnde en in de hedendaagse Wagnerliteratuur geciteerde teksten in de serie zijn opgenomen;
  • de prozageschriften thematisch zijn gebundeld waardoor er een coherente samenhang is ontstaan die in de oorspronkelijke bundels ontbreekt.