Wagnerprijs van Nederland bij het IVC

Samenvatting

Het Wagnergenootschap Nederland heeft in 2016, ter gelegenheid van zijn 55-jarig bestaan en vanwege de lange Wagnertraditie in Nederland in voor het Internationaal Vocalisten Concours in 's-Hertogenbosch de WAGNERPRIJS VAN NEDERLAND het leven geroepen.

De prijs is veiliggesteld voor een periode van tien jaar en wordt ter beschikking gesteld voor de Opera-editie van het IVC , die om het jaar plaats vindt.

Met de Wagnerprijs Nederland willen het Wagnergenootschap Nederland (WGN) en de Richard Wagner Stichting Nederland (RWSN) het werk van deze componist extra onder de aandacht brengen van zowel het publiek als musici en jonge zangers stimuleren zich in dit vakgebied te bekwamen.

Deze educatieve prijs - € 5.000 - is gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de talentvolle winnaar in het specifieke Wagnerrepertoire. De prijs wordt uitgereikt aan de kandidaat die als beste vertolker van een Wagner-operafragment op het concours is beoordeeld en die qua stem geschikt is het werk van Richard Wagner uit te voeren. De Wagnerprijs van Nederland draagt bij in de kosten van lessen en coaching bij internationaal erkende Wagnerspecialisten.

For English summary und deutsche Zusammenfassung

 

WAGNER PRIZE OF THE NETHERLANDS at the IVC  

Resume

On the occasion of its 55th birthday in 2016 and considering the long Wagner tradition in the Netherlands, the Wagnergenootschap Nederland has instituted the WAGNER PRIZE OF THE NETHERLANDS at the International Vocal Competition 's-Hertogenbosch. Its existence is secured for a decade and will be awarded every other year at the Opera-edition of the IVC.

With the Wagner Prize of The Netherlands the Wagnergenootschap Nederland (WGN) and the Richard Wagner Foundation Netherlands (RWSN) aim to promote the works of the composer Richard Wagner and to bring them to the attention of the audience and musicians and also to encourage young singers into this field.

The educational Wagner Prize of The Netherlands - € 5.000 - is focused on further development and professionalization of the talented winner in the specific Wagner-repertoire.

The price will be awarded to a candidate who has been judged to be the best performer of a Wagner operatic excerpt in the competition and whose voice is suited for Wagner's work. The Prize will contribute to the costs of following courses and coaching by internationally renowned Wagner specialists.

 

WAGNERPREIS DER NIEDERLANDE des IVC

Zusammenfassung

Die Wagnergenootschap Nederland (WGN) hat 2016, anlässlich ihres 55-jährigen Jubiläums und eingedenk der langen Wagnertradition in den Niederlanden, für den Internationalen Vokalistenwettbewerb (IVC) 's Hertogenbosch den WAGNERPREIS DER NIEDERLANDE ins Leben gerufen. Das Fortbestehen dieses Preises wurde für die nächsten zehn Jahre gesichert und für die zweijährige Oper-Edition des IVC zur Verfügung gestellt.

Mit dem Wagnerpreis der Niederlande setzen sich die WGN und die Richard Wagner Stiftung Niederlande (RWSN) zum Ziel, das Werk des Komponisten Richard Wagner sowohl dem breiten Publikum als auch Musikern und jungen Sängerinnen und Sängern nahe zu bringen.

Der pädagogische Preis von €5000,- ist auf die weitere Entwicklung und Professionalisierung der talentierten Gewinnerinnen, bzw. Gewinner in dem spezifischen Wagner-Repertoire gerichtet. Der Preis wird der Kandidatin, bzw. dem Kandidaten zuerkannt, die / der als beste(r) Interpret(in) in diesem Wettbewerb beurteilt wird und deren / dessen Stimme für das Werk Wagners geeignet ist. Der Preis enthält die Finanzierung eines fortgesetzten Studiums bei international anerkannten Wagner-Spezialisten.