De jaarrekening 2019 + begroting 2020 (download hier) en het jaarverslag 2019 (download hier) vindt u op deze pagina. De pdf's kunt u openen met behulp van Acrobat Reader.