RICHARD WAGNER STICHTING NEDERLAND, STICHTINGINFORMATIE (ANBI) 

De Richard Wagner Stichting Nederland is een in mei 2017 opgerichte culturele organisatie die sinds die maand 2017 erkend is als ‘Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (Culturele-ANBI).

In het kader van de geldende regelgeving geven wij u graag onderstaande informatie: 

Naam
“Richard Wagner Stichting Nederland”, afkorting: RWSN

Algemeen

 • De Stichting is opgericht 22 mei 2017
 • Zij is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, dient het algemeen belang en heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk
 • De actuele statuten kunt u hier inzien/downloaden: Statuten RWSN.pdf (d.d. 22.05.2017)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel Nr. 6883 2397
 • RSIN/ fiscaal nummer: 8576.12.190
 • SBI-code: 94993
 • Rekening Triodus-Bank: NL26 TRIO 0338 6449 03
 • Website: www.richardwagnerstichting.nl

  

Contactgegevens

Verenigingsadres:       Secretariaat Richard Wagner Stichting Nederland,  Harmoniehof 25 hs, 1071 TC Amsterdam

Telefoon:                   06 30 795 111

E-mailadres:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het in zijn algemeenheid bevorderen van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner, het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de Nederlandse samenleving daarvan en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in een zo breed mogelijke kring.

 Zij tracht dit te bereiken door:

 • het verstrekken van informatie aan een breed publiek over het cultuurgoed en (de uitvoering van) de werken van Richard Wagner, alsmede het bevorderen en propageren daarvan;
 • het bestuderen, bespreken en ten gehore (doen) brengen van het werk van Richard Wagner, evenals het bevorderen en stimuleren van het bezoek aan de uitvoeringen van zijn werken;
 • het organiseren en/of ondersteunen van bijeenkomsten, lezingen, studiedagen, symposia en congressen, gericht op kennisvergroting voor een breed algemeen Nederlands publiek, maar ook met aandacht voor een meer gespecialiseerde/wetenschappelijke doelgroep;
 • het bevorderen en/of zelf uitgeven van publicaties, alsmede het verzorgen van een informatieve publiekswebsite met betrekking tot de activiteiten van de stichting, de componist Richard Wagner en de receptie van zijn werk in Nederland;
 • aan jonge musici, musicologen en theatertalenten, in het kader van hun ontwikkeling, de gelegenheid te bieden een intensieve studiereis te ondernemen naar de Bayreuther Festspiele (stipendiaten);
 • het, ook vanuit algemeen cultureel belang, bevorderen en propageren van op het werk van Richard Wagner gerichte zangkunst, muziekuitvoeringen en muziektheaterregie, door het gericht ondersteunen en/of organiseren van concoursen, masterclasses, muziekdagen, beeld/geluidsregistraties en dergelijke, evenals het (financieel) ondersteunen van daaraan deelnemende zangers, musici en theatermakers in het kader van hun artistieke ontwikkeling.
 • het bieden van financiële ondersteuning aan deze en soortgelijke, op bredere publieke toegankelijkheid gerichte, activiteiten en zich in te zetten om de daarvoor benodigde financiële middelen te verkrijgen door het bevorderen c.q. verzorgen van een breed pakket aan fondsenwerving, waartoe ook het werven van donateurs kan behoren.

Actueel Beleidsplan

Zoals hiervoor onder ‘Doelstelling’ al aangegeven, staat de stichting een ruim aantal activiteiten voor ogen. In de startfase zal zij zich al direct richten op:

 • Ondersteuning van de serie Nederlandse vertalingen van Wagners theoretische geschriften;
 • De toekenning en financiering van de ’Wagner-prijs van Nederland’ op het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in Den Bosch en Eindhoven in sept. 2017;
 • De selectie en uitzending van jonge talentvolle musici als stipendiaat naar Bayreuth in 2018;
 • Het uitwerken van projecten op het gebied van informatieverstrekking aan een breed publiek om het op de muziek van Wagner te attenderen en daar meer kennis van te laten verkrijgen.

Het actuele beleidsplan is vastgesteld per 30 juni 2017.

Het volledige beleidsplan kunt u hier inzien Beleidsplan RWSN 2017 – 2021

 

Bestuur / Interne taakverdeling

- de voorzitter bewaakt het algemeen functioneren, is het primaire interne/externe aanspreekpunt,

  verzorgt de portefeuille Stipendiaten en de externe contacten & representatie;

- de secretaris verzorgt alle interne en uitgaande correspondentie, verzorgt de website;

- de penningmeester beheert de financiën, de financiële en fondsenadministratie;

- een bestuurslid verzorgt de planning en organisatie van de activiteiten;

- een bestuurslid verzorgt de externe communicatiemiddelen en publiciteit.

 

Bestuurssamenstelling

 • Leo M. Cornelissen, voorzitter (sinds 22.05.2017)
 • Jan de Kater, secretaris (sinds 22.05.2017)
 • Jack M. van Dongen, penningmeester (sinds 22.05.2017)
 • Peter W. Franken, bestuurslid (sinds 22.05.2017)
 • vacature

 De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag uitgeoefende activiteiten

De stichting is zeer recent opgericht en de eerste activiteiten worden in de loop van het tweede halfjaar van 2017 gestart. Daarom zal het eerste activiteitenverslag pas voorjaar 2018 kunnen verschijnen en dan hier worden gepubliceerd.

Financiële informatie

Balansgegevens en de Staat van baten en lasten over het oprichtingsjaar 2017 zullen voorjaar 2018, na vaststelling, hier worden gepubliceerd.