Wagnergenootschap Nederland

Jubileum

Het Wagnergenootschap in Nederland

Dit jaar bestaat het Wagnergenootschap 60 jaar.

Het Wagnergenootschap is een actieve culturele vereniging die de belangstelling voor het leven, werk en muziek van Richard Wagner in de maatschappij relevant wil houden. De invloeden van de componist zijn tot op de dag van vandaag onmiskenbaar terug te vinden in culture uitingen..

Leden van ons vereniging hebben de mogelijkheid om al onze activiteiten bij te wonen. Ook ontvangen ze met regelmaat het magazine De Kroniek, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere mededelingen. Naast activiteiten voor de leden, ondersteunen wij via onze Richard Wagner Stichting ook jonge talenten die de intentie hebben zich in het Wagner repertoire te willen verdiepen.

Op de website vindt u uiteenlopende informatie over onze activiteiten. Zeker nu de restricties van de overheid als gevolg van COVID-19 worden opgeheven, zijn wij voornemens onze bijeenkomsten na de zomer weer op te starten..

Het Wagnergenootschap in Nederland

Wagnergenootschap

Het Wagnergenootschap Nederland is een culturele vereniging die tot doel heeft het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de Nederlandse samenleving van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner (1813 -1883) en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in zo breed mogelijke kring.