Belastingaftrek voor donateurs

De Richard Wagner Stichting Nederland is een culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf januari 2012 een extra giftenaftrek, om giften aan culturele ANBI’s te stimuleren.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen onder de Vennootschapsbelasting mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Lees meer over de mogelijkheden van belastingvrij schenken aan onze stichting.

Op de volgende site vindt u, naast algemene informatie van de Belastingdienst over giften, ook meer gerichte informatie over het periodiek geven van giften aan culturele ANBI's.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Voor een rekenmodel dat aangeeft hoeveel u uiteindelijk kwijt bent voor een gift, zie: 

https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften

en ook: https://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html

Het overeenkomstformulier is te downloaden via: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf