Belastingaftrek voor donateurs

De Richard Wagner Stichting Nederland is een culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf januari 2012 een extra giftenaftrek, om giften aan culturele ANBI’s te stimuleren.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen onder de Vennootschapsbelasting mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Lees meer over de mogelijkheden van belastingvrij schenken aan onze stichting.